KVKK Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Dair Açık Rıza Metni

Üyelik ekranında, SMS üzerinden gönderilen linkte, Escmarket’e ait internet sitesinde ve mobil uygulamada istediğim zaman erişebileceğim Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa özel hazırlanmış şirket politikalarında detaylı bir şekilde açıklanan kişisel verilerimin, ESC Teknoloji Bilişim Ticaret Limited Şirketi(“Escmarket”) tarafından işlenmesine, depolanmasına, iş ortaklarıyla paylaşılmasına aşağıdaki rıza beyanım doğrultusunda onay/izin veriyorum. 
Escmarket’e ait web sitesi ve mobil uygulamaya üye olarak web sitesi ve mobil uygulamanın sağlamış olduğu avantajlardan ve kampanyalardan yararlanmak, 
sadakat programı kapsamında yer alan Escmarket Kalbim Kart üyeliğimi oluşturmak ve üyeliğime sağlanan ayrıcalıklardan faydalanmak, 
üye olmadan alışveriş yapan kullanıcılardan ayırt edilmeyi sağlamak, 
Escmarket tarafından web sitesinde ve uygulamasında sunulan yeni özellikler ile ilgili bilgi edinmek,
kişiselleştirilmiş ve üyeliğime özel kampanya, reklam, indirim ve promosyonlardan haberdar olmak,
Mobil Uygulama ve İnternet Sitesini kullanabilmek, 
alışveriş yapabilmek, 
hizmetler ile ilgili bilgilendirilmek,
şahsımla ilgili segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) üzerinden iletişim sağlanması, 
Mobil Uygulama, İnternet Sitesi veya diğer üçüncü parti ortamlar üzerinde Escmarket ve Escmarket’in iş ortaklarına ait iletişim, pazarlama, reklam vb. faaliyetlerinin içerisinde yer alan internet sitesi ve mobil uygulama bildirimleri, şahsıma özel kampanyalar ve teklifler, pop-up bildirimleri, uygulama ve internet sitesi ara yüzlerinin kişiselleştirilmesi gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi, 
kurumsal iletişim ve etkinliklerin tarafıma duyurulması dâhilinde anketlere katılabilmek, 
şirketin, topluluk şirketlerinin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve korunması, 
Escmarket’e ait mağazalar/web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiğim alışverişlerde kimlik, adres, iletişim ve diğer gerekli kişisel verilerimin kaydedilmesi ve teyit edilmesi, 
elektronik veya kâğıt ortamında yapılacak olan işlemlere dayanak olacak tüm belgelerimin düzenlenmesi,
müşteri danışma hizmetlerinden yararlanabilmek, 
Sosyal Medya, Mobil Uygulama, İnternet Sitesi veya diğer kanallarda yayınlanan yarışma, çekiliş, kampanya, davet gibi etkinliklere katılabilmek, 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hakkımdaki gerekliliklerinin yerine getirilmesi, ilgili maddelerde yapılan güncellemelerden haberdar edilebilmek, 
kamu güvenliği ile ilgili durumların doğması durumunda, mevzuat gereği sadece yetkili kamu kurumlarına ve kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi, 
doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, 
bilgi ve işlem güvenliğim için süreçlerin planlanması, yönetilmesi, denetlenmesi ve yürütülmesi, 
hileli veya yasadışı işlemleri önlemek, 
denetim şirketlerine, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgilerimin saklaması ve raporlanması, 
şikâyet ve taleplerimin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve çözüme kavuşturulması, 
hukuk işlerimin ve sözleşme süreçlerimin takibi ve yürütülmesi, 
finans ve muhasebe işlerimin yürütülmesi ve takip edilmesi, 
veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
pazarlama faaliyetleri doğrultusunda işlenmek üzere Mobil Uygulama ve İnternet Sitesi üzerinden çerezler ve diğer araçlar yardımıyla toplanan lokasyon bilgilerimin toplanması, 
gibi amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi,
Ayrıca kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ESC Teknoloji Bilişim Ticaret Limited Şirketi’nin kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması,
Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ESC Teknoloji Bilişim Ticaret Limited Şirketi’nin iş ortakları ve paydaşları, ayrıca Şirketler Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, 
Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.
 

Yükleniyor...