Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi
1. Taraflar
Üyelik için sözleşme yapılacak olan ESC Teknoloji Bilişim Ticaret Limited Şirketi nin iletişim bilgileri aşağıdadır.
Adres: Pelitli Mah. Rize Cad. No:26/F Ortahisar TRABZON
Tel: 0462 4106161
E-posta: [email protected]
Kep: [email protected]
Mersis No:0323046975900019
İnternet sitemizden veya mobil uygulamalardan www.escmarket.com sitesinden (“Site”) veya mobil uygulamalardan üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Konu
İşbu Sözleşme’nin konusu Escmarket’ün sitesi ve mobil uygulamasında yayınlanan kullanım koşulları ve sözleşmede yer alan Tarafların yasal sorumluluklarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri
 • Site’ye üye olmak isteyen kullanıcıların, üye sayılabilmeleri için girilen bilgilerin doğru, güncel olması ve üyelik başvurusunun Escmarket tarafından onaylanması gerekmektedir. Üyeler ile kurulacak üyelik sözleşmesi, Üyenin İşbu Sözleşmenin kabulüne ilişkin onay kutusunun tıklanması ve üyelik oluşturulurken üye tarafından verilmiş olan telefon numarasına gelen onay kodunun girilmesi ile kurulmuş olur. Üye, bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olduğu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nde verilen bilgilerin doğru ve güncel olarak bildirim sağlayamayan Üye, tüm oluşabilecek zararlardan sorumludur.
 • Üye, Escmarket İnternet Sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı, telefon numarası ve telefon numarasına gelen kodun saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili olarak tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve telefon numarasının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Escmarket’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Üyenin vermiş olduğu bilgilerin yanlış olması ve ilgili kişilerin Escmarket’den talep etmesi halinde, ilgili üyelik kullanılarak Escmarket’e ödeme yapan son kişinin üyeliğin sahibi olduğu kabul edilir ve bu doğrultuda işlem yapılmaktadır.
 • Üye; Site ve Mobil uygulamalar üzerinden yaptığı tüm işlemlerden, söz, ifade ve içeriklerden tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu İşbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerine ve/veya hukuka aykırı hareket ederek site veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararları doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen sorumlu olduğunu, hiçbir şekilde Escmarket’ün sorumlu olmadığını, bu zararlar ve/veya sorumluluklar nedeniyle Escmarket’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Escmarket, yasal makamlardan talep edilmesi durumunda Üye’nin bilgilerini ilgili yasal makamlar ile paylaşabilmektedir.
 • Escmarket, yapılan Üye başvurularını reddedebilir ya da ek bilgiler isteyebilir.
 • Üye, Mobil Uygulamalar ve Site’yi aşağıda belirtilen durumlar öncelikli olmak üzere hukuk ve ahlak kuralları dışında kullanmayacaktır. Üye, 
  • Siteyi veya Mobil Uygulamayı kendi şahsı dışında bir şahıs adına kayıt veya rehber yaratmak, kişisel bilgi kullanmak, başka verileri kontrol etmek veya değişmek,
  • Site veya Mobil Uygulamanın kendisine, veri tabanına veya içerisinde yer edinen herhangi bir içeriğe hasar veya zarar verecek bir teknolojinin, yazılımın, virüsün yayılması,
  • Siteyi veya Mobil Uygulamayı, kendi şahsı dışında bir şahsın adını ve bilgilerini kullanarak işlem yapması, yanlış bilgi (iletişim, ödeme, elektronik posta adresi, telefon numarası, adres) ile üyelik oluşturması ve bu üyelikleri sözleşme, kanun ya da mevzuata aykırı şekilde kullanılması, kendi üyeliği dışında başkasının üyeliğini izinsiz kullanması veya doğru olmayan isim ile üyelik oluşturarak taraf ya da katılımcı olması,
  • Site ve Mobil Uygulama içerisindeki içeriklerin bir kısmının veya tamamının Escmarket izni dâhilinde olmadan herhangi bir teknik, dijital veya manuel sistem üzerinden (otomatik program, internet tarayıcısı, örümcek, veri madenciliği, piksel etiketleri, tarayıcı işaretçileri, veri taraması) veya veri kazıma yazılımları gibi sistemleri kullanarak, üyelere izin verilenler dışında yükleme gerçekleştirme veya teknik işleyiş ya da sisteme zarar verecek izinsiz faaliyetlerde bulunma, kopyalama, yayınlama,
  • Kamu ahlakını ve düzenini bozmak, yasalara aykırı amaçlar doğrultusunda, başka insanları rahatsız veya taciz etmek, başka insanların fikir ve telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanmayacaktır.
  • Site ve Mobil Uygulamayı kullanan diğer üye, kişi veya kurumların hizmetlerden yararlanmasını engelleyecek, bölecek veya zorlaştıracak spam göndermek, virüs ve truva atı saldırılarında bulunmak gibi faaliyetlerde ve işlemlerde bulunmayacaktır. 
 • Escmarket, Site ve Mobil Uygulamaları yukarıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı durumlar ile İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir maddeyi çiğnemesi durumda, Site’nin ve Mobil Uygulamaların tamamının veya bir kısmının Üye’nin kullanımına kapatılması hakkına sahiptir.
 • Üye, Escmarket’e ait olan Site ve Mobil Uygulamaların teknik işleyiş ve yapısına hiçbir şekilde zarar vermemek ile yükümlüdür. Site ve Mobil Uygulamalara çalışmasının engelleyici herhangi bir yazılımı (virüs, truva atı, lisansız ürün,…) kullanmayacağı, gerekli tüm tedbiri alacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, hesabına erişmek için otomatik doldurma verileri ile girmeyeceğini kabul eder.
 • Üye, kendi şahsı dışında kalan kişilerin verilerine izinsiz bir şekilde ulaşamayacağını ve bu verileri kullanmayacağını kabul etmiştir. Kullanması durumunda, tüm sorumluluk Üye’ye aittir.
 • Escmarket, Site ve Mobil Uygulamalar’ın içeriğinin ya da sözleşmede yer alan kullanım koşullarının aksine bir durum tespit etmesi durumunda, dava açma hakkına sahiptir.
 • Escmarket, Site ve Mobil Uygulamalar’ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi tedbirlerini alarak virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalara doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet adresleri, giriş tarih ve saatleri, internet sağlayıcısı, erişilen sayfalar gibi bilgiler; herhangi bir sorunu tespit etmek, Site ve Mobil Uygulamaları iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, gibi nedenler ile toplanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir.
 • Escmarket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4. Kişisel Veri Kullanımı ve Gizlilik
Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleşen işlemler ve verilerin korunması ve gizli kalmalarıyla ilgili durumlar Gizlilik ve Güvenlik Politikasında açıklanmıştır. Verilerle ilgili her türlü işlem Satıcı’nın kendi adıyla satış yaptığı kanallarda Veri ve Güvenlik Politikaları olarak yayınlanmıştır. Ayrıca Ticari İleti Mesajı ve Açık Rıza İzin Metni de aynı kanallarda yer almaktadır. Alıcının istediği zamanlarda konuyla ilgili Politikalara erişme veya Satıcı’ya danışma hakkı mevcuttur.
5. Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu Site’de yer alan ünvan, şirket adı, marka, patent, logo, tasarım,… gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları  ESC Teknoloji Bilişim Ticaret Limited Şirketi ne ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmi Escmarket’e ait siteler dışındaki farklı bir sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanılması durumunda, kullanan kişi üçüncü kişilerin her türlü (mahkeme, tazminat ve avukat ücretleri dâhil) zarar ve yükümlülüklerini karşılamaktan sorumlu olacaktır.
6. Mücbir Sebepler
Tarafların kontrolünde olmayan; kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sitede meydana gelebilecek öngörülemeyen ve/veya önlenemeyen mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın İşbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Değişiklikler
İşbu sözleşmede yapılan ve yapılabilecek tüm değişiklikler Escmarket tarafından tek taraflı olarak Site ve Mobil Uygulamalarda yayınlanarak yapılabilir. Üyeler Site ve Mobil uygulamayı kullanmaya devam ederek bu değişiklikleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
8. Sözleşmenin Devri
Üye, Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez. Escmarket, Üye’nin izni olmaksızın doğan hak ve alacakları  ESC Teknoloji Bilişim Ticaret Limited Şirketi ne devredebilir.
9. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşmede Üye üyeliğini iptal edebilir. Aynı zamanda üyelik Escmarket tarafından da iptal edilebilir. Her iki taraftan biri üyeliği iptal edene kadar, üyelik yürürlükte kalmaktadır. Escmarket, Üye’nin İşbu Sözleşmedeki herhangi bir maddeyi çiğnemesi durumunda üyeliği iptal ederek, İşbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
10. Üye İle İletişim
Escmarket, Üye ile üyenin üyeliği gerçekleştirirken vermiş olduğu elektronik ileti adresi ya da telefon numarasından iletişime geçebilir. Üye bu bilgileri güncel tutmakla sorumludur.
11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Üye, İşbu Sözleşmeden doğabilecek tüm işlemlerin (Escmarket’in resmi defter kayıtları, e-arşiv kayıtları,..) ilgili kanun hükmü uyarınca delil olabileceğini kabul eder.
Üye, İşbu Sözleşmeden kazandığı bir hakkı bir başkasına veremez/devredemez.İşbu Üyelik Sözleşmesi'nde taraflardan herhangi birinin; kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Trabzon Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12. Yürürlülük ve Kabul
"İşbu Sözleşme", Escmarket tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye’ler işbu sözleşme hükümlerini siteye üye olmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
 
Yükleniyor...